Friday, March 23, 2012

КЕНГУР--МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАРВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ООУ САНДО МАСЕВ СЕ СПРОВЕДЕ НАТПРЕВАРОТ КЕНГУР-присуствуваа голем дел од учениците со задоволство.

No comments:

Post a Comment